Doświadczenie

Egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk

OKE w Gdańsku
marzec 2010

Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki

OKE w Gdańsku
marzec 2010

Egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki

OKE w Gdańsku
marzec 2006

Edukacja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studnia wyższe - Licencjat z informatyki
czerwiec 2008

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studnia wyższe - magister matematyki
czerwiec 2002

Umiejętności

Programming Languages & Tools
Workflow
  • Mobile-First, Responsive Design
  • Cross Browser Testing & Debugging
  • Cross Functional Teams
  • Agile Development & Scrum

Projekty edukacyjne

Artykuły


Certyfikaty

  • CCNA sem 1
  • CCNA sem 2